A/B testen

Wat is A/B testen?

A/B testing is een methode waarbij twee verschillende versies van een webpagina, app of e-mail worden getest om te bepalen welke het beste presteert. De versies worden aan willekeurig gekozen gebruikers getoond en de resultaten worden vergeleken om te zien welke versie het meeste succes heeft.