Canonical URL

Wat is een Canonical URL?

Een canonical URL is de URL die door een zoekmachine als de 'juiste' URL voor een pagina wordt beschouwd. Wanneer er binnen een website verschillende URLs zijn die leiden tot dezelfde pagina, kan dit leiden tot duplicate content. Een canonical URL is dan een manier om aan te geven welke URL de voorkeurs-URL is.