Click-through rate (CTR)

Wat is Click-through rate (CTR)?

De click-through rate (CTR klikfrequentie) is een advertentiestatistiek die meet hoe vaak mensen die een advertentie zien, erop klikken. Een hoge CTR betekent dat mensen geïnteresseerd zijn in de advertentie en eerder geneigd zijn te kopen waarvoor wordt geadverteerd.