Clicks

Wat zijn Clicks?

Clicks(Klikken) is het aantal keren dat mensen op een advertentie of link hebben geklikt. Een hoog aantal klikken geeft aan dat mensen geïnteresseerd zijn in de advertentie of link en eerder geneigd zijn te kopen waarvoor wordt geadverteerd.