Client-side scripting

Wat is Client-side scripting?

Scripting aan de clientzijde (client-side scripting) is code die wordt uitgevoerd op de clientcomputer, in plaats van op de server. Dit type code wordt meestal in JavaScript geschreven en kan worden gebruikt om gegevens die in formuliervelden zijn ingevoerd te valideren, vensters te openen en te sluiten of om dynamische inhoud te genereren.