Concurrentieanalyse

Wat is een Concurrentieanalyse?

Concurrentieanalyse is een strategische planningstool die bedrijven gebruiken om de kracht van hun concurrenten te beoordelen en te begrijpen. Concurrentieanalyse helpt bedrijven bij het maken van beslissingen over productontwikkeling, pricing, marketing, en andere strategische initiatieven.