Gesponsorde content

Wat is Gesponsorde content?

Gesponsorde content is online advertentiemateriaal dat wordt aangeboden door een adverteerder in samenwerking met een uitgever. Het kan bestaan uit een blogpost, video, infographic of ander soort inhoud die door de adverteerder is gecreëerd en geplaatst op de website van de uitgever.