Header

Wat is een Header?

Header is een sectie in een document of een computerbestand die bepaalde informatie bevat over de inhoud ervan. In een webpagina bevat de header informatie zoals de titel van de pagina, de auteur, de datum waarop de pagina is gemaakt, etc. De header kan ook andere elementen bevatten, zoals afbeeldingen of knoppen.