Hreflang-tag

Wat is Hreflang-tag?

Hreflang is een HTML-element dat webmasters kunnen gebruiken om aan te geven welke taal er wordt gebruikt op een bepaalde pagina van een website. Het element wordt meestal op de pagina zelf geplaatst, maar kan ook in de HTML-head van de pagina worden opgenomen.