Marketingscan

Wat is een Marketingscan?

Een Marketingscan is een strategisch instrument dat bedrijven gebruiken om de huidige status van hun marketingactiviteiten te bepalen. Het kan helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten, mogelijke problemen en kansen, en het vaststellen van de meest efficiënte aanpak voor toekomstige marketing-initiatieven.

Deze marketingscan wordt vaak uitgevoerd door een externe partij, zoals een marketingbureau of consultancy. Een marketingscan kan bestaan ​​uit een diepgaande review van de huidige marketinginspanningen, alsmede een SWOT-analyse (sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen).

De uitkomsten van de scan kunnen worden gebruikt om het marketingplan van een bedrijf of organisatie bij te sturen en te verbeteren.