Metadata

Wat is Metadata?

Metadata is eigenlijk data over data. Metadata is een verzameling van gegevens over een bepaalde resource. Metadata kan informatie bevatten over de auteur, de publicatiedatum, het onderwerp en het formaat van de resource.