PHP

Wat is PHP?

PHP is een open source, server-side scripting taal die dynamische web pagina's kan maken. PHP is dus een server-side scriptingtaal die wordt gebruikt om webpagina's te maken. PHP code wordt uitgevoerd op de server en de resulterende HTML wordt naar de client gestuurd. De client ontvangt gewoon de HTML en heeft geen toegang tot de PHP code.