Quickscan

Wat is een Quickscan?

Een Quickscan is een korte, maar grondige scan die is ontworpen om de huidige toestand van een organisatie in kaart te brengen. Het is een methode die wordt gebruikt om problemen of knelpunten in een organisatie te identificeren, evenals de sterke en zwakke punten. Een Quickscan kan worden uitgevoerd door een externe deskundige of door middel van een interne audit.