Server-side scripting

Wat is Server-side scripting?

Server-side scripting is een techniek waarbij scripts worden uitgevoerd op de server in plaats van op de client. Dit betekent dat de server de code uitvoert en de uitvoer naar de client stuurt, waar het dan wordt weergegeven. Dit in contrast met client-side scripting, waarbij de code op de client wordt uitgevoerd en de server alleen de uitvoer ontvangt.