Spamscore

Wat is een Spamscore?

Spamscore e-mail:
De spamscore is een getal dat aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde email als spam wordt beschouwd. Het getal varieert van 0 tot 10, waarbij een lagere score betekent dat de email minder waarschijnlijk als spam wordt beschouwd.

Spamscore SEO:
De spamscore SEO is een getal dat aangeeft hoeveel van de links naar een bepaalde website afkomstig zijn van spam websites. Het getal varieert van 0 tot 100, waarbij een hogere score aangeeft dat er meer spamlinks zijn.