Topical Trust Flow

Wat is Topical Trust Flow?

Topical Trust Flow is een maatstaf van Majestic die aangeeft hoeveel vertrouwen er in een bepaald onderwerp of niche is. Het meet het aantal links dat naar een website of webpagina leidt vanuit andere websites die zich ook op hetzelfde onderwerp richten. Hoe hoger de Topical Trust Flow-score, hoe groter het aantal links van hoge kwaliteit en hoe groter het algemene vertrouwen in het onderwerp.