Trust Flow

Wat is Trust Flow?

Trust Flow is een maatstaf van Majestic die aangeeft hoeveel vertrouwen er is in een bepaalde website. Het meet het aantal links van vertrouwde websites naar de site in kwestie. Hoe hoger het trust flow-score van een site, hoe meer kans er is dat de site een hoge kwaliteit heeft en betrouwbaar is.