URL

Wat is een URL?

Een URL is een afkorting voor Uniform Resource Locator. Het is de standaard manier waarop computers het web adresseren en hyperlinks op het internet identificeren. Een URL bevat de protocolspecificatie, het domein, de mapstructuur en soms een bestandsnaam.